Huisregels

Huisregels

 1. Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en  waarden te gedragen.
 2. Het is verboden te roken in de praktijk.
 3. Praktijk voor Fysiotherapie Nijhuis is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 4. U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraken.
 5. U dient bij de eerste afspraak/screening uw legitimatiebewijs mee te nemen.
 6. Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden. Wij zijn genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde behandelingen bij u in rekening te brengen.
 7. Gebruik van mobiele telefoons is ongewenst i.v.m. verstoring van de behandeling.
 8. Bij iedere behandeling dient u uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 9. U dient gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.
 10. De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 11. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding.
 12. De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO). Voor meer informatie over dit onderwerp, zie website.
 13. U heeft de betalingsvoorwaarden ontvangen en gaat daarmee akkoord. De tarieven worden aangegeven in de wachtkamer en op onze website.